• HORNICKÝ PĚVECKÝ SBOR KLADNO

    Hledáme nové zpěváky...

O NÁS

Hornický pěvecký sbor Kladno je smíšený pěvecký sbor s téměř šedesátiletou tradicí. Sdružuje se v něm asi padesát zpěváků a zpěvaček všech profesí od dělnických až po vysokoškoláky. Jedná se o sbor ryze amatérský. Sbor sdružuje zpěváky v podstatě z celého středočeského kraje, ve kterém je asi nejvýznamnějším tělesem svého druhu. Mnoho zpěváků však do Kladna dojíždí i z nedaleké Prahy.

Sbor má poměrně široký repertoár, a kromě klasické sborové tvorby devatenáctého a první poloviny dvacátého století se věnuje zejména duchovní hudbě. Vystupuje však i s programem operních sborů a k tradičním vystoupením již patří Česká mše vánoční J. J. Ryby, Mozartovo Requiem a Korunovační mše. V neposlední řadě jsou v jeho repertoáru zastoupeny lidové písně většiny evropských zemích. Během své existence sbor navštívil celou řadu evropských zemí, a to Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo, Francii, Itálii, Švýcarsko, Anglii, Skotsko a země Beneluxu, přičemž ve většině z nich vystupoval opakovaně. Po více než padesát let byl sbor nerozlučně spojen s osobou prof. Romana Makaria, který v jeho čele stál od roku 1961 až do konce svého života v únoru roku 2015. Byl to právě on, kdo hned od počátku svého působení vtiskl sboru svou koncepci, začal s ním cílevědomě pracovat, postupně formovat nevyzrálé pěvecké těleso do podoby tradičního smíšeného sboru s klasickým sborovým repertoárem. Na jeho práci navázal Mgr. Karel Loula, který dříve u sboru působil jako druhý dirigent a spolu s ním v pozici druhého sbormistra začal působit i vnuk pana profesora Jan Makarius. Ten je v současné době již dirigentem prvním a plně tak navázal na rodinnou tradici. Sbor je držitelem celé řady ocenění, a to jak tuzemských, tak zahraničních.

Sledujte nás:
Ukázky připravujeme - děkujeme za pochopení

POsLEdNÍ aLBUM

"HORNICKÝ PĚVeckÝ SBOr KLADNo"

Datum Vydání: 01/01/1995
Žánr: Vokální - sbory
Format: Mp3, Flac

Album k zakoupení

    KoNcERTy

    NEjbliŽŠÍ KoNCeRTY